سیناژن

سیناژن


ویدئوها


تولید داروهای خاص در ترکیه

افتتاح رسمی کارخانه سیناژن ایلاچ در ترکی ...

سینا ژن

تاریخچه بیماری ام اس

محصولات / خدمات

سینوپار -

سینوپار

بسته بندی : بطری شیشه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سینوتال  - داروی دامی

سینوتال

مدل : داروی دامی

بسته بندی : بطری شیشه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ردیتوکس -

ردیتوکس

بسته بندی : بطری شیشه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سینا فکت -

سینا فکت

بسته بندی : بطری شیشه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سینووکس -

سینووکس

بسته بندی : بطری شیشه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سینال-اف - (فولیتروپین آلفا)

سینال-اف

مدل : (فولیتروپین آلفا)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سینوتک  - (دی متیل فومارات)

سینوتک

مدل : (دی متیل فومارات)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سینومر - (گلاتیرامر استات)

سینومر

مدل : (گلاتیرامر استات)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سینورا - (آدالیمومب)

سینورا

مدل : (آدالیمومب)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سیناپویتین - (اریتروپویتین بتا)

سیناپویتین

مدل : (اریتروپویتین بتا)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پگاژن  - (پگفیلگراستیم)

پگاژن

مدل : (پگفیلگراستیم)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

رسیژن - (اینترفرون بتا 1-آ)

رسیژن

مدل : (اینترفرون بتا 1-آ)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سیناتروپین - (سوماتروپین)

سیناتروپین

مدل : (سوماتروپین)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کیدی پگ - (پگ فیلگراستیم)

کیدی پگ

مدل : (پگ فیلگراستیم)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کیدی مب - (آدالیمومب)

کیدی مب

مدل : (آدالیمومب)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :هاله حامدي فر
وب سایت :http://cinnagen.com
پست الکترونیک :
تلفن: 982144666203+
نمابر :+982188561575
آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، خیابان هفتم، پلاک 2
کد پستی: 1466998741
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: 6670334 263 98+
نمابر :6670337 263 98+
آدرس: کرج، پل فردیس، جاده ملارد، سه راه انبار نفت.بطرف جاده شهريار.شهرك صنعتي سيمين دشت. بین خیابان 5 و 6، نبش میدان سوم، پلاك ٧٢
کد پستی: 3165933155

ارسال پیامبه بالا بروید